Dikkat Eksikliği

DİKKAT EKSİKLİĞİ NEDİR?

Dikkat eksikliği, çocukluk çağının en sık görülen psikiyatrik bozukluklarından biridir. Tedavi edildiğinde belirgin ilerleme ve düzelme elde edilebilmesinin yanı sıra tedavi edilmediğinde ilerde sosyal ve psikiyatrik sorunlara yol açabilir. Dikkat eksikliği dikkat ve öğrenmenin yanında davranış ve duygusal sorunları da barındıran bir gelişim sorunudur. Dikkat eksikliği olan çocuklar tıpkı diğer çocuklar gibi normal, normalaltı, normalüstü zekaya sahip olabilirler. Dikkat eksikliği var olan zeka potansiyelini kullanmada çocukların önünde bir engeldir.

DİKKAT DAĞINIKLIĞI NEDİR?

Özellikle gelişim çağında ki çocuklarda rastlanan dikkat dağınıklığı; "Yapılan işe odaklanamama gün içinde organize olamama ve dikkatini toplayamadığı için kendini doğru ifade edemem durumu" olarak tanımlanabilir. Çocuklarda dikkat dağınıklığı birçok farklı etkene bağlı oluşabilir. Ortam ışık ve ses gibi çevresel faktörlerin yanı sıra herhangi bir duyu organındaki sorunlar ve kişisel özelliklerde dikkat dağınıklığının sebeplerinden olabilir.

DİKKAT EKSİKLİĞİ İLE DİKKAT DAĞINIKLIĞI ARASINDAKİ FARKLAR NELERDİR?

Dikkat Eksikliğinde;

 1. Uzun süreli unutkanlık gözlemlenebilir.
 2. Meşgul olunan işte ve o işle bağlantılı olmayan diğer günlük faaliyetlerde sık sık sakarlık gözlemlenebilir.
 3. Hiperaktivite ile birlikte görülme oranı yüksektir.
 4. Çok küçük yaştan itibaren gözlemlenir, tedavi süreci daha uzundur ve ciddi anlamda hayatı etkiler. Anlık değil, sürekli kişiyi takip eden bir bozukluktur.


Dikkat Dağınıklığında;

 1. Kısa süreli hafıza bozukluğu gözlemlenebilir.
 2. Anlık yapılan işte hata gözlemlenebilir ancak genel sakarlık durumu dikkat eksikliği kadar fazla gözlemlenmez.
 3. İçine kapanık, az hareketli kişilerde de sıklıkla görülebilir.
 4. Anlık duygulara göre açığa çıkabilir. Uykusuzluk, stres gibi faktörlerle birlikte görülme olasılığı yüksektir. Zinde başlanan bir günde hiçbir olumsuz etkisi gözlemlenmeyebilir.

DİKKAT EKSİKLİĞİNİN NEDENLERİ NELERDİR?

 • Kalıtım
 • Doğum zorluğu
 • Anne sütü almama ya da yeterli alamama
 • Ateşli hastalıklar
 • Kafa darbesi
 • Yetiştirilme tarzı ve çevresel faktörler
 • Duygusal travmalar

DİKKAT DAĞINIKLIĞININ NEDENLERİ NELERDİR?

 • Çevresel faktörler: Ortam ışığı, ses, hava vb.
 • Fiziksel Faktörler: Beş duyu organımızdan herhangi birinden özellikle görme ve işitme eksikliği yani problemi olması.
 • Kişisel Faktörler: Dikkat toplamayı öğrenememe…

Dikkat Eksikliği Tanısı Konulabilecek Belirtiler Nelerdir?

Zihinsel hastalıklar için uluslararası bir tanı ölçüt kitabı olan DSM-V, aşağıdaki belirtiler arasından en az 6 tanesine sahip olunması durumunda dikkat eksikliği tanısı koyuyor.

 • Detaylara dikkat etmeden hatalar yapma
 • Dikkati toplamada sıkıntı yaşama
 • Karşısındaki dinlemiyormuş gibi gözükme
 • Komutları takipte zorlanma
 • Organizasyon sıkıntısı yaşama
 • Yoğun düşünme gerektiren işlerden uzak durma
 • Eşyalarını kaybetme
 • Kolayca dikkat dağılması
 • Günlük rutin işleri yapmada aksaklık yaşama, unutma

Dikkat Dağınıklığı Tanısı Konulabilecek Belirtiler Nelerdir?

 • Sürekli bir konudan diğerine geçme ve herhangi bir konuya bağlı kalamama.
 • Zaman zaman kendini doğru ifade etmekte zorlanma.
 • Daha önce gördüğü birinin ismini ya da yüzünü hatırlayamama / ayırt edememe.
 • Özellikle sevmediği derslere dikkatini verememe, anlamakta ya da dinlemekte zorluk çekme.
 • Herhangi bir şeyle uğraşırken önemsiz dış etkenlerle dikkatinin dağılması. Örneğin ders çalışırken dışarıdan gelen küçük bir sesle odağını kaybetme gibi.
 • Daha önce kolaylıkla yapabildiği basit şeylerde hata yapma.
 • Okuduğu veya dinlediği bir şeyi anlayamayıp birden fazla kez okumak ya da dinlemek zorunda kalma

TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR

Dikkat Eksikliği ve dikkat dağınıklığının tedavisinde ilaçsız tedavi için etkin olan yöntem NeuroSound yöntemidir . Neurosound bir tedavi değildir, bütünsel bir gelişim programıdır. Kliniğimizde dikkat dağınıklığı ve dikkat eksikliği tedavisinde psikiyatrisler ve psikologlar işbirliği içinde çalışmaktadır. Kayseri'de NeuroSound yöntemi en iyi psikologlar ve psikolojik danışmanlar tarafından Tms Clinic de uygulanmaktadır. Detaylı bilgi ve danışmanlık için Tms Clinic ile iletişime geçebilirsiniz.

Etiketler: Kayseri Dikkat Eksikliği, Niğde Dikkat Eksikliği, Nevşehir Dikkat Eksikliği

Mehmet Tarik Çay

GÖNDER
WhatsApp WhatsApp