NeuroSound

NeuroSound (Tomatis Metodu) Nedir?

Neurosound, dinleme ve dikkat becerilerini geliştiren, seslere karşı kulak duyarlılığını düzenleyen, bireyin potansiyellerini açığa çıkarmaya ve bireye farkındalık kazandırmaya yardımcı olan,belli bir süre ve program içerisinde bireye özgü işitsel sistemin işlevselliğini arttıran, kulaklık yoluyla uygulanan psikoeğitimsel bir müdahale aracıdır.
Neurosound dinletileri ile bireylerin işitsel işleme becerileri geliştirilir. Neurosound'la birlikte dikkat, algı yönetimi, davranış düzenleme, okul becerileri, sosyal ilişkiler ve benlik saygısı gibi konularda gelişme gözlenmesi beklenir. Neurosound uygulaması 60 ya da 90 seans sürmektedir.

Neurosound uygulamalarında dinletilen frekanslı müziklerle birlikte klasik müziğin rahatlatıcı ve dinginleştirici yönleri kullanılarak danışanların sorun yaşadığı bilişsel alanlarda düzelme ve içsel huzur, güvende hissetmeleri ve yaşantıda karşılaşılan rutin ya da anormal durumlara karşı normalize bir bakış açısı kazanmaları amaçlanır.

Hayatımızın her anında bir çok sese maruz kalırız. Ancak her sesi algılama ve tepki verme biçimi aynı değildir. Birisiyle konuşma ve birisini dinleme, kalabalık bir ortamdaki uğultu, evde otururken dışardan gelen araba sesleri ve gürültüler, bir ambulans sesi, köpek havlaması, bir düdük sesi ve bir müzik vb. farklı frekanslardaki seslere örnektir. Bazı sesleri duyarız, farkederiz ve gerektiğinde tepki veririz. Bazı sesleri bir uğultu olarak duyarız ama tepki vermeyiz. Bazı sesleri ise hem duymayız hem de tepki vermeyiz. Çünkü her ses kulağımıza farklı frekanslardan gelir. İnsanların bu seslere yüksek veya alçak duyarlılıkları vardır. Bu konuda yaşanan problemler işitsel algı problemi olarak ortaya çıkar ve bu durum ise dikkat ve odaklanma, öğrenme, yönergeleri takip etmede güçlükler, ortama uyum sorunları, bilginin beynimizde geç işlemlenmesi gibi sonuçlara yol açabilir. Neurosound kulağı eğiterek seslere karşı duyarlılığımızı düzenleyen bir ses modülasyon sistemidir. Bu sayede dikkat, odaklanma ve öğrenme süreçleri daha etkili bir şekilde düzenlenmiş olur. 

Neurosound Bir Tedavi Yöntemi Midir?

Neurosound bir tedavi yöntemi değildir. Dinleme ve dikkat becerilerinin gelişiminde sorun olan bireyler için hazırlanmış bir müdahale aracıdır. Bu araç kurumumuzda kurum psikologlarımız tarafından uygulanmaktadır. Ses/dinleme terapilerinden (sound/listening terapi) biri olan Neurosound kulaklık kullanılarak belli bir zaman aralığı ve program içerisinde yapılan “dinleme” işlevini arttırmaya yönelik aktivitelerden oluşan psikoeğitimsel bir dinleme programıdır.

Neurosound Nasıl Uygulanır?

Ön görüşme ve kayıt süreci tamamlandıktan sonra danışanın ailesi ile detaylı bir görüşme yapılır. İhtiyaç duyulan ön testler yapıldıktan sonra danışan için bir Neurosound profili oluşturulur. Cihaz verilen talimatlara göre çalıştırılarak seanslara başlanır. İlk hafta uzman gözlemiyle geçtikten sonra uygulanması planlanan eğitim programı hazırlanır ve hedefler belirlenir. Neurosound dinletileri eşliğinde yapılan etkinlikler haftalık olarak değerlendirilir. Neurobalance isimli denge koordinasyon aleti seanslarda kullanılan çalışma aletlerinden biridir.30 seans sonunda aileyle ara görüşme,60 seans sonunda son aile görüşmesi yapılır. Seanslar tamamlandıktan sonra son testler yapılır ve test sonuçlarına göre program sonlandırılır.

Neurosound Hangi Yaş Aralığına Kimlere Uygulanır?

Neurosound çocukluk ve yetişkinlik dönemi için uygundur. Çocukluk dönemi çoğunlukta olmak üzere her yaş ve seviyeye uygulanabilir.
Dikkat gelişimi, davranış düzenleme, okul öğrenme becerileri, iletişim becerileri, algı gelişimi, sosyal ilişkiler ve benlik saygısı, rahatlama ve relaksasyon, yabancı dil öğrenme gibi alanlarda sorun ya da eksiklik yaşayan bireylere uygulanır.

Neurosound Ne İşe Yarar?

Neurosound dikkat gelişimi, davranış düzenleme, okul öğrenme becerileri, iletişim becerileri, algı gelişimi, sosyal ilişkiler, benlik saygısı, rahatlama ve relaksasyon, yabancı dil öğrenme gibi alanlarda sorun ya da eksiklik yaşayan bireylere müdahale için kullanılmaktadır.

Neurosound Hangi Durumlarda Kullanılır?

 • Dikkat gelişimi
 • Davranış düzenleme
 • Okul öğrenme becerileri
 • İletişim becerileri
 • Algı gelişimi
 • Sosyal ilişkiler
 • Benlik saygısı
 • Rahatlama ve relaksasyon
 • Yabancı dil öğrenme

gibi alanlarda sorun ya da eksiklik yaşayan bireylere bir müdahale aracı olarak uygulanmaktadır.

Neurosound Hangi Hastalıkların Tedavisinde Kullanılır?

 • Neurosound
 • Bireyin dikkat gelişimi
 • Davranış düzenleme
 • Okul öğrenme becerileri
 • İletişim becerileri
 • Algı gelişimi
 • Sosyal ilişkiler
 • Benlik saygısı
 • Rahatlama ve relaksasyon

Yabancı dil öğrenme gibi alanlarda sorun ya da eksiklik yaşaması durumunda kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için kurumumuzla iletişime geçebilirsiniz.

Neurosound’ın Zararları Var mı?

Neurosound insan sağlığını tehdit edecek herhangi bir ilaç, radyasyon, manyetik enerji vb. içermemektedir. Kulaklıkla dinletilen seslerin düzeyi ise insan kulağına uygun seviyede olacak şekilde düzenlenmiştir. Neurosound dinleme programı uygulanırken danışanın yapacağı etkinliklerde ya da gerekli görüldüğü durumlarda danışana uygulanacak terapi içeriğinde birey için zararlı herhangi bir durum bulunmamaktadır.

Neurosound Fiyatları Nedir?

Neurosound 60-90 seans şeklinde uygulanmakta olup fiyatlar uygulanan seans sayısına göre değişmektedir. Fiyat konusunda detaylı bilgi için kurumumuzla iletişime geçebilirsiniz.

WhatsApp WhatsApp