Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi Nedir?

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi çocukların okula, okulun gerektirdiği kurallara ve öğrenmeye hazır olup olmadığını belirlemek adına yapılan bir testtir. Okula hazırlanırken olması gereken fizyolojik, çevresel ve zihinsel faktörleri değerlendirmekte kullanılır.
Uzmanlar okul olgunluğunu, “Çocuğun fiziksel, zihinsel, sosyal ve duygusal gelişimi açısından belirli bir düzeye gelmesi ve okulda kendisinden beklenilenleri başarılı bir şekilde yerine getirmeye hazır olması” olarak tanımlıyor.
Okul olgunluğuna erişmemiş bir çocuk okul ortamının kendisinden beklentilerini yerine getiremediğinde okula karşı olumsuz duygular ve negatif bir tutum geliştirecektir. Bu yönüyle okul olgunluğu gelişimin hızlı olduğu bu dönemde hem oryantasyon açısından hem de çocukların çeşitli mukayeselere tabi tutulması yönüyle hayati bir önem taşır. 60 ay sonrası çocukların 1. Sınıfa kayıt yaptırmaları ailelerin kararına bırakılmış. Özellikle 60 ay çocuğuna sahip olup kararsız kalan aileler çocuklarının okul olgunluğu için bir uzman görüşüne başvurmalıdır.

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi Ne İşe Yarar?

5-6 yaş grubuna uygulanan bu testte çocuğun okul eğitimi için uygunluğu ölçülür. Eğitim hayatına başlayan her çocuğun bu sürece hazır olması gereklidir. Metropolitan okul olgunluğu testinde aşağıdaki ana başlıklar incelenir:
El ile göz koordinasyonu, ince-motor kas becerisi ,sayı bilgisi, görsel dikkat, olay/durum karşısında neden sonuç ilişkisi kurması, yönerge takip, nesne bilgisi, işitsel dikkat ,sözcük dağarcığı gibi kazanımların saptanmasında ihtiyacımız olan sonuçlara ulaşmamızı sağlar.

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi Nasıl Uygulanır?

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi; Kelime Anlama, Cümleler, Genel Bilgi, Eşleştirme, Sayılar, Kopya Etme gibi 6 alt test ve toplam 100 maddeden oluşur.
Testin sonucunda, çocuğunuzun okul için gereken olgunluğa ne ölçüde hazır olduğu ve düzeyiyle ilgili sağlıklı veriler elde edilir.
Metropolitan okul olgunluğu testi, okula yeni başlayan birinci sınıf çocuklarının yönergeleri anlamaya hazırlıklı olmalarını sağlayacak olan özellikleri ve başarılarını ölçmek üzere hazırlanmıştır. Her alt test uzman kişi tarafından sözlü olarak verilen yönergeye göre çocuğun işaretleyeceği ve kopya edeceği resimlerden meydana gelmiştir. 
Çocukları anaokulun sonunda veya birinci sınıfın başlangıcında değerlendirmek için hazırlanan ve on altı sayfadan oluşan bu test, altı ayrı alt testten oluşmaktadır.

Metropolitan Okul Olgunluğu Testinin Bölümleri Nelerdir?

Okuma Olgunluğu Bölümü

  • Kelime Anlama:

Kelime anlama bölümü alıcı dil gelişimi hakkında bilgi verir. Çocukların sözcük dağarcığı, kelime ve nesne bilgisinin değerlendirildiği bir bölümdür.

  • Cümleler:

Cümleler bölümü çocukların işitsel dikkatini ve yönerge takibini değerlendirmektedir.

  • Genel Bilgi:

Genel bilgi bölümü, çocukların yaşayarak öğrendiklerinin bilgisine dayanır. Öğrendiklerini geri çağırabilmeleri ve mevcut bilgilerini yeni durumlara uyarlayıp neden-sonuç ilişkisi kurabilmelerini kapsar. Çocuklar bu dönemde henüz ilkel işlem döneminde olduğu için neden-sonuç ilişkisi somut nesneler üzerinden başlamaktadır.

  • Eşleştirme:

Bu bölümde çocukların görsel dikkatini değerlendirilir.

Sayı Olgunluğu Bölümü

  • Sayılar:

Çocuğun problem çözme becerisini ve öğrendiği sayı kavramlarını değerlendirilir.

Kopya Etme Bölümü

  • Kopya Etme:

Çocuğun ince-motor kas ve el-göz koordinasyonu değerlendirilir.

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi Ne Zaman Yapılır?

Metropolitan okul olgunluğu testi, tam olarak okul öncesi dönemde yapılmalıdır. Genellikle 5 yaş 6 ay ve 6 yaş arası çocuklara yapılır. Bu nedenle okul olgunluğu testini uygulamak için en iyi zaman; okul öncesi zamanıdır.

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi Kaç Yaşa Uygulanır?

5-6 yaş aralığındaki çocuklara okul olgunluğu ve okula hazırlık süreçlerini değerlendirmek amacı ile “Metropolitan Okul Olgunluğu Testi” uygulanır.

Metropolitan Okul Olgunluğu Testinin Özellikleri Nelerdir?

İlkokul çağına gelmiş 5-6 yaş çocuklarının tüm(sosyo-duygusal, öz bakım becerileri, bilişsel gelişimi, psikomotor gelişim, dil gelişimi)gelişim alanları gözetilerek birden fazla, çok yönlü teste tabi tutulması ve her alandaki gelimini saptayarak yapabildiklerini/yapamadıklarını tespit edilebiliyor olması yönünden kullanışlı bir testtir.

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi Nasıl Değerlendirilir?

Bütün bu alt testlerde her maddeye doğru verilen yanıt bir puan ile değerlendirilir. Puanların tümü testin toplam puanını oluşturur. İlk 4 alt test okuma olgunluğu seviyesini, 5 ve 6. Testler sayı olgunluğu hakkında bilgi verir. Bu testlerin tamamının değerlendirilmesi ise çocuğun toplam olgunluk seviyesi hakkında değerlendirmelerin yapılmasını sağlar. Bazı testlere başlamadan önce çocuğa örnek gösterilir. Ardından teste başlanır. Her soru için 15 saniye süre verilir. Çocuk, 15 saniye içerisinde soruyu doğru tamamlar ise 1 puan alır. Bu süreç her soru için geçerlidir. Testteki 100 soru tamamlandıktan sonra test bitirilir. Çocuğun aldığı puanlar toplanır. Aldığı toplam puanlar ile okul olgunluk seviyesi belirlenir.
Testten başarılı sonuç alan çocukların okul için uygun olduğuna kanaat getirilirken ortanın altı ve zayıf kategorilerde bulunan çocukların farklı testlere yönlendirmeleri yapılır.

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi Fiyatları?

Metropolitan okul olgunluğu testi ücreti, testi gerçekleştirecek uzmanın fiyat politikasına bağlı olarak değişmektedir. Ücret hakkında doğru bilgiler edinmek için tercih edilen uzmandan randevu alınmalıdır. 
Bilgi için ;

Adres: Gevhernesibe, Gök Gç. No:17 Kat:8 D:No:29, 38010 Kocasinan/Kayseri
Telefon: 0542 819 23 20
Randevular: tmsclinic.org

GÖNDER
WhatsApp WhatsApp