Alzheimer

ALZHEIMER

Alzheimer hastalığı henüz sebebi tam şekilde açıklanamasa da beyin hücrelerinin programlanandan daha erken ölmesi nedeniyle olmaktadır. Yaşla beraber zaten bireyde beyin hücreleri azalmaktadır ancak alzheimer ile birlikte bu süre daha da hızlanmaktadır. Alzheimer hastalığı bulaşıcı bir hastalık değildir. Genetik yatkınlığı da cok yüksek olan bir hastalık degildir. Genel olarak her 100 kişiden 8 inde bulunmaktadır. Alzheimerın aslında en büyük ilacı aile ve ilgidir. Ailesiyle yakın ilgide yaşayan hastalar ilerlemeyi önlemek açısından daha şanslı olabilirler.
  Hastalığın bazı nedenlerini sıralayacak olursak,
Bunlar
1. Yaş (değiştirilemez faktör)
2. Geçmişte depresyon (değiştirilebilir faktör)
3. Damar hastalıkları
4. Geçmişte ciddi kafa yaralanmaları
5. APOE4 taşıyıcılığı
6. Düşük eğitim düzeyi
Hastalıkta ortalama süre 5-8 yıldır. Bazı hastalarda hastalık çok yavaş ilerlerken bazılarında da kısmen hızlı ilerlemektedir. Hastalık erken, orta ve ileri evre olarak 3 evreye ayrılabilir. Peki bu hastaların hayatını kolaylaştırmak ve yaşam kalitesini arttırmak için neler yapabiliriz? Öncelikle aile ortamından ayırmamalıyız. O sevgi de hasta kendini daha değerli hissedecektir. Ayrıca unutmaması içinde daha faktörler olacaktır. Hastayla her gün gündelik konular konuşulmalı, gün, tarih, saat, yıl, adres gibi sorular sorulmalıdır. Hastanın kendiyle ilgili genel bilgileri her gün hatırlaması hayatını kolaylaştıracaktır. Puzzle, örgü örmek, bulmaca, zeka oyunları gibi zihni harekete geçirecek şeylerle de oyalanması beyni olumlu etkileyecektir. Alternatif yöntem olarakta tms tedavisini tercih edip beyin hücrelerini harekete gecirebilirsiniz.

GÖNDER
WhatsApp WhatsApp