Peabody Resim Kelime Testi

Peabody Resim Kelime Testi Nedir?

Peabody kelime testi, 2,5-18 yaş aralığındaki çocukların alıcı dil becerilerini, resimlerle kelime(kavrama) ve kelime dağarcığı gelişimini belirlemek amacıyla yapılan bir performans testidir. Resim ve kelime arasındaki bağlantının çocuk tarafından doğru şekilde kurulması beklenir. Peabody testi için kısaca resim kelime eşleştirme testi de denebilir. Çocukluk döneminde dil gelişimini ölçmek için en sık kullanılan testlerden biridir. Peabody kelime testi performans ve gelişim testi olduğu için bir uzman tarafından uygulanması gerekir. Bireysel bir testtir, tek oturumda tek kişiye uygulanır. Sınava girecek öğrencilerde sıklıkla kullanılan bir kelime testidir.

Çocuğa bazı resimli kartlar gösterilir ve ismi söylenen nesneyi göstermesi istenir. Resimler gösterilirken, ismini söylemesini istediğimiz kelime hakkında ipucu verilmez.

Peabody Resim Kelime Testi Nasıl Yapılır?

Peabody Kelime testi her kartta sekiz resmin bulunduğu 50 karttan oluşmaktadır. Maddelere verilecek cevaplarda süre sınırı yoktur. Kelime testi, ortalama olarak 25 ila 30 dakikada tamamlanmaktadır. Kelime testinde kartın üzerindeki dört resimden biri gösterilerek uygun resmi göstermesi istenir. Kelimeler gerekirse tekrarlanabilir. Sorulan kelime herhangi bir cümle içerisinde kullanılmaz ve kelimenin anlamı açıklanmaz. Doğru gösterdiği resimler puanlanır. Kelime testinde, son 8 soru içerisinden altı adet soruya yanlış yanıt alınana kadar Peabody testine devam edilir.

Peabody testi 2 formdan oluşur;

  1. A formu 100 madde 8 yaşından küçük,
  2. B formu 150 madde olmak üzere 8 yaşından büyük çocuklara uygulanmaktadır.

Peabody Testi Ne İşe Yarar?

Peabody kelime testi uygulandıktan sonra çocuklarda alıcı dil kabiliyetleri, kelime hazne bilgisi ve resimlerle kavramlar arası gelişim düzeyleri belirlenebilmiş olur. Kelime testi, çocuğunuzun sahip olduğu kelime dağarcığı hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlar. Kelime testi sonucunda çocuk için gerekli olduğu öngörülürse önlem alınabilir.

Peabody Testi Kaç Yaşa Uygulanır?

Peabody testi uygulama yaşı, 2,5 ila 12 yaş aralığı olarak bilinmektedir. Ancak çocuklarda bu testin uygulanabilmesi 18 yaşa kadar çıkabilir. Sınava girecek çocuklarda özellikle kelime bilgisini ölçmek amacıyla kullanılabilir. Buna göre Peabody kelime testinin 2,5 yaş ile 18 yaş aralığında olan bireyler üzerinde dil gelişiminin ölçülebilmesi amacıyla uygulanabilen bir performans ve gelişim testi olduğu söylenebilir.

Peabody Testi Puanlaması Nasıl Yapılır?

Peabody testi puanlama sistemine göre testin sonucu belirlenir ve sonuca göre bir değerlendirme yapılır. Kelime testinde çocuğun her kart üzerinde bulunan dört resimden, çocuğa söylenmiş kelimeye en uygun olan resmi bulması ve bunu söylemesi istenir. Çocuğun testte verdiği her doğru cevap için çocuğa 1 puan verilir. Son sekiz soruya kadar puanlama sistemi bu şekilde sürdürülür. Son sekiz soruda ise çocuk altı tane soruya yanlış bir yanıt verene dek test uygulamasına devam edilir. Altı tane yanlış cevap veririrse eğer test sonlandırılır. Kelime testinde verdiği cevapların puanları hesaplanır ve toplanır, Peabody testinin ham puan değerini meydana getirir. Çocuğun takvim yaşına göre alıcı dil yaşı belirlenir.

Peabody Resim Kelime Testi’nin Amacı

Peabody Resim Kelime Testi, 2,5-18 yaş çocuk ve bireylerin dil gelişimini (kelime bilgisini) ölçmek amacıyla uygulanan bir gelişim testidir. Dil ve kelime gelişiminin derecesi resimlerle ilşkilendirilerek ölçülür.

Peabody Resim Kelime Testi’nin Uygulanması

Testte, resimlerle sözcük (kavram) gelişimini saptamayı amaçlayan sorular bulunmaktadır. Her biri 4 resimden oluşan 100 kart ve kayıt formu vardır.

Çocuğun her kartta bulunan dört resim arasından, kendisine söylenen kelimeye uygun olan resmi bulup göstermesi istenmektedir.

Çocuk her doğru yanıtı için 1 puan alır. Son sekiz sorudan altı tanesine yanlış cevap alınana kadar teste devam edilir. Puanların toplamı testin ham puanını oluşturmaktadır.

Maddelere verilecek yanıtlarda süre sınırı yoktur, 10-15 dakikada yanıtlanabilmektedir.

Peabody Resim Kelime Testi, bireysel bir test olup bir oturumda bir kişiye uygulanır. Testin uygulamasını Dil ve konuşma terapistleri, psikologlar, sosyal hizmet uzmanları, psikolojik danışmanlar, çocuk gelişimcileri, öğretmenler ve doktorlar yapabilir.

Özel eğitim Merkezimizde alanında uzman pedagog ve özel eğitim öğretmenleriyle dikkat eksikliği ve hiperaktivite sorunu olan çocuk ve gençlerimize yönelik eğitim ve öğretim çalışmaları yapılmaktadır.

Test uygulaması için TMS CLINIC'e başvurunuz.

GÖNDER
WhatsApp WhatsApp