Psikolog Görüşmesi

Psikolog Nedir?

Psikologlar, bireylerin duygusal, zihinsel ve davranışsal problemlerini tanımlayan, bu problemleri inceleyip çözüm üretmeye çalışan kişilerdir. Bunun için psikologlar seanslar düzenlerler. Seanslar sırasında yapılan gözlem, görüşme ve gerekli durumlarda uygulanan testler sayesinde bireylerin mevcut veya olası sorunları teşhis edilmektedir.

Görüşmeler, danışanlar hakkında doğal bir bilgi kaynağı olan, kolay iletişim kurmayı sağlayan ve psikoloğun danışanına yardım etmesi için uygun bir ortam yaratan iletişim yöntemidir. Görüşmeler sayesinde psikologlar, danışanın hem sözel hem de sözel olmayan davranışları hakkında aynı anda bilgi alabilmektedir.

Psikolog görüşmesi, hastanın görüşme odasına girmesiyle birlikte başlar. İlk seansta genellikle psikologlar danışanın kendisi ve hayatıyla ilgili onu tanımaya yönelik sorular sorarlar. İlk görüşmede fazla derine inmeden danışanı oraya getiren nedenleri öğrenmeye çalışırlar. Danışanın vereceği bu bilgiler psikoloğun ilk değerlendirmeyi yapması için yardımcı olmaktadır. Seansın sonlarına doğru psikolog, konuşulan problem ile alakalı geri bildirimde bulunmaktadır. Ayrıca uygulanacak psikoterapi yöntemine göre sorunun ele alınmasıyla ilgili nasıl bir yol izleneceği hakkında danışanı bilgilendirmektedir. Devam eden seanslarda ise konular daha derinlemesine ele alınır ve sistematik bir şekilde sürdürülür. Seanslarda psikologların kullandığı çeşitli psikoterapi yöntemleri vardır. 

Yaygın olarak kullanılan bazı terapi yöntemleri;

Bilişsel davranışçı terapi
Psikodinamik psikoterapi
Aile ve çift terapisi
Oyun terapisi
EMDR terapisi
Diyalektik davranışçı terapi
Çözüm odaklı terapi
Tedavinin Süresi

Danışanın yaşadığı probleme bağlı olarak tedavi süresi değişmektedir. Kimi danışanda bu süre birkaç hafta sürdüğü gibi kimilerinde ise yıllar boyunca sürmektedir. Tedavinin süresi;

Yaşanılan ruhsal hastalığa ve belirtilerine,
Sorunun günlük hayatı nasıl etkilediğine,
Şikayetlerin ne kadar süredir devam ettiğine,
Ne kadar stres yaşandığına,
Ne kadar sürede iyileşme gösterildiğine,
Danışanın aile ve çevresinden ne kadar destek aldığına bağlı olarak değişebilmektedir.

Görüşmelerde Gizlilik

Psikologlar görüşülen konuların gizliliğinin korunmasına oldukça dikkat etmektedirler. Danışanın gizli bilgilerinin paylaşılması gereken nadir durumlar (yasal durumlar) dışında asla danışan ile alakalı hiçbir bilgi başkalarıyla paylaşılmamaktadır.

Görüşmeler sayesinde danışan, yaşadığı problemle alakalı iç görü kazanabilir. Yani problemin nerelerden ve neden kaynaklandığını fark etmesi için danışana yardımcı olabilmektedir. Ayrıca danışanın bakış açısı ve düşüncelerini geliştirmeye yönelik adım atmasını da sağlamaktadır. Terapi bir takım çabasıdır, karşılıklı süreçtir. Bu yüzden psikolog ve danışan, süreci çaba göstererek birlikte devam ettirmelidir.

WhatsApp WhatsApp