Neurofeedback

Neurofeedback Nedir?

Neurofeedback, kişinin kendi beyin dalgalarını değiştirmesine yardımcı olan bir öğrenme stratejisidir. Bu tedavi yöntemi, kişiye kendi beyin dalgalarının karakteriyle ilgili bilgi verilirse, o kişinin kendi beyin dalgalarını değiştirmeyi öğrenebileceği ve bu değişikliklerin genelde kalıcı olacağı ilkesine dayanır. Neurofeedback tedavisi en iyi psikologlar ve psikolojik danışmanlar tarafından Tms Clinic'de uygulanmaktadır. Detaylı bilgi ve danışmanlık için Tms Clinic ile iletişime geçebilirsiniz.

Neurofeedback Tedavisi Nasıl Yapılır?

Neurofeedback, kişinin kendi beyin aktivitesinden seçilen ve normalde algılanamayan parametlerinin kendisine görünür hale getirildiği bilgisayar destekli bir eğitim yöntemidir. Bir monitör ve ses sistemi ile beyne o an itibariyle  ne yaptığı gösterilir (geribildirim).

Bu geribildirim sayesinde, hastalar/danışanlar kendi beyin aktivitesini daha iyi düzenlemeyi öğrenirler. Pek çok hastalık, bozukluk veya istenmeyen davranış kalıpları beyin aktivitesinin bozulmasına bağlıdır. Neurofeedback tedavisi sayesinde kişiler bu bozukluk ve düzensizlikleri daha iyi telafi etmeyi ve daha fazla işlevselllik sağlamayı öğrenebilmektedirler.

Neurofeedback Hangi Hastalıklarda Kullanılır?

Neurofeedback, dünyada yaygın bir şekilde kullanılmakta ve faydaları bilimsel olarak kanıtlanmaktadır. Dikkat Eksikliği, Hiperaktivite Bozukluğu, Algı Problemi, Konsantrasyon Problemi ve Okul Başarısızlığı alanlarında etki göstermektedir.

Aile içinde, sosyal hayatta ve okul ortamında başarılı olma  ve uyum sağlama  oldukça önemlidir. DEHB ( Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu) tanısı olan kişilerde bu süreç çok da kolay olmamaktadır. Algılarını ve dürtülerini kontrol edemediği için bilişsel süreçleri tam olarak işlememektedir. Bu konuda profesyonel bir destek şarttır.

Ailelerin en çok merak ettiği konular;

Yaş ilerledikçe geçer mi?
Tedavi edilmezse ne olur?
Yaş ilerledikçe geçer mi?

Erken çocukluk döneminde başlayıp yaşam boyu devam edebilen bir bozukluk olan dikkat eksikliği hiperaktivite de, büyüdükçe iyileşmek söz konusu değildir. Bu tanıyı almış olan bireylerin yüzde sekseninde, ergenlik döneminde de belirtiler devam eder.

Tedavi Edilmezse Ne Olur?

Araştırmalar, dikkat eksikliği/hiperaktivite bozukluğu (DEHB) olan erişkinlerin genel topluma kıyasla okulu bırakma, işten atılma ve evlilik sorunları yaşama açısında daha yüksek riske sahip olduğunu düşündürmektedir. Ayrıca DEHB’si olan erişkinler tipik olarak daha düşük eğitimlidir, iş başarıları ve sosyal becerileri daha zayıftır. Genel topluma oranla DEHB’li erişkinler daha yüksek düzeyde anksiyete ve depresyon yaşarlar. Son zamanlarda yapılan araştırmalar, genel sağlık durumlarının bozulması, ciddi motorlu araç kazaları yapmaları, sigara ve madde kullanımı yönünden de yüksek riskleri olduğunu göstermiştir. Klinik deneyimler DEHB’li kişilerin heyecan verici ve riskli işleri (örn., borsa, yeni iş kurma) daha çekici bulduklarını göstermiştir. DEHB’li pek çok erişkin sık iş değiştirdiğini, işlerini planlamada zorlandığını (örn., maddi durumunu düzenleme, üniversitede derslerini yetiştirme), dağınık olduğunu, tehlikeli araç kullandığını, tutarsız ilişkiler yaşadığını, boş zamanlarını uyarıcı etkinliklerle geçirdiğini (örn., tehlikeli sporlar, Internet kullanımı) ifade etmektedir. Ev işleri (temizlik, yemek yapma) ve çocuklarının bakımı ile ilgili düzenlemelerde zorlandıklarını bildirmektedirler. Son olarak, uluslararası çalışmalar çocuklukta DEHB taramasının cezaevindeki gençlerin üçte ikisinde, erişkinlerin yarısında pozitif olduğunu ve erişkin erkek suçluların %14, erişkin kadın suçluların %10 oranında semptomatik olmaya devam ettiğini göstermiştir.

WhatsApp WhatsApp