Cinsel Terapi

Cinsel Terapi Nedir?

Cinsel terapi, cinsel sorunlar konusunda eğitim almış deneyimli cinsel psikiyatrist ve psikologlar tarafından cinsel sorunları olan birey ya da çiftlere uygulanan bir terapidir. Kayseri Cinsel terapi; bireylerin cinsellik alanında duygusal ve davranışsal sorunlarının çözümünü, cinsel ve ruh sağlıklarının geliştirilmesi ve korunmasını amaçlayan tekniklerin genel adıdır. Cinsel işlev bozukluklarından dolayı bozulan ruhsal dengeyi sağlamak, yeniden cinsel eğitim vermek, düşünce ve duygu alışverişi kurmak, çiftlerin veya bireylerin kendilerini tanımalarını sağlamak, cinsel çatışmaları çözümlemek, bu çatışmalardan doğan kaygı ve gerginlikleri azaltmak, çiftler arasındaki ilişkileri iyileştirip olgunlaştırmak için kullanılan tüm teknik ve yöntemlere cinsel terapi diyebiliriz.

Cinsel Terapi

Bir başka deyişle; cinsel terapi; zihinsel ve duygusal sorunları olan ve bu sorunlarla baş etme gücü yetersiz kalan kişilere belli bir amaç ve plan doğrultusunda belli teknik ve yöntemlerin uzman kişilerce uygulandığı profesyonel bir yardım hizmeti sürecidir. cinsel sorunlar konusunda eğitim almış deneyimli psikiyatrist ve psikologlar tarafından cinsel sorunları olan birey ya da çiftlere uygulanan bir tür kognitif davranış tedavisidir.

Cinsel Bozukluklar

Cinsel işlev bozukluğunun evrensel olarak kabul gören bir tanımı yoktur. Masters ve Johnson cinsel işlev bozukluğunu insan cinsel yanıt döngüsünde tatminkar cinsel uyarılma ve/veya doyuma (orgazm) ulaşmada yetmezliğe yol açabilecek herhangi bir aksama olarak tanımlarlar. Yani cinsel yaşamından tatmin olmama ve bunun sürekli olması haline cinsel işlev bozukluğu denir. Cinsel işlev bozuklukları aşağıdaki gibidir;

Erken Boşalma

Erken boşalma temel olarak erkek ve partnerinin istediği zamandan önce boşalma durumu olarak tanımlanır (de Carufel, 2008). Temel işlevsel nedeni bireyin cinsel uyarılmayı 

Sertleşme Sorunu

Sertleşme bozukluğunda penis vajinaya girecek sertliğe ulaşamaz. Sertleşme olsa da sertliğini cinsel ilişkinin başından sonuna kadar muhafaza edemez. Cinselliğin başlangıcından itibaren karşılaşılacağı gibi sonradan da görülebilir. Genel sertleşme bozukluğu olabileceği gibi bazı partnerlere karşı veya bazı ortamlarda görülebilir. Özellikle 40 yaş sonrası görülme olasılığı yüksektir.

Sertleşme Sorunu

Vajinismus

Perine kaslarının bilinçdışı,  istem dışı, refleks kasılmasına bağlı olarak vajinaya girişe izin vermeme durumudur. Kadın vajinaya girişi tehlike olarak algılar ve buna bağlı olarak korkar. Bu sürece fizyolojik tepkiler eşlik eder. Kalp atış ve nefes ritmi artar. Lokal olarak perine kasları ve vajina kasılır, vajinaya girişe izin vermez. Kadın bacakların bir birine yaklaştırır ve basenini arkaya çeker. Kendini koruma pozisyonuna alır ve vajinaya girişe izin vermez. 

Vajinusmus

Vajinusmus fobi olarak tanımlanır ve fobilere uygulanan danışmanlık hizmeti teknikleriyle kişiye özgü ele alınır.

İlk aşamada kadına korkuya hakkı olduğu ve korku karşısında refleks davranışların olabileceği anlatılarak korkusunu ve refleksini sahiplenmesi sağlanır. Korkuyla baş edebilmesi için gerçeklik terapisi teknikleri kullanılır. Bilişsel-davranışçı terapi çerçevesinde sistematik duyarsızlaştırma ve bilişsel yapılandırma teknikleri kullanılır. 

Danışanın kendi vücudunu ve vajinasını tanıması ve sahiplenmesi çalışılır.

Parmak egzersizleri ve penisi vajinaya kabul etme ile terapi süreci bitirilir.

Anorgazmi

Anorgazmi de kadın orgazm refleksini başlatacak düzeye kadar cinsel uyarılmayı taşıyamaz. Biyolojik yapı ve işleyişinde bozukluk anorgazmi nedeni olabilir. Endokrinopati, (şeker hastalığı, hiperprolaktinemi-doğum sonrası istek azlığı, hipertroidi), kronik hastalıklar (kalp-damar hastalıkları, kanser, nörolojik hastalıklar vb.), ilaç kullanma (nöroleptikler, projestatifler vb.) örnek verilebilir. Psikiyatrik hastalıklar (depresyon, travma, psikoz vb.) cinsel uyarılma bozukluğu nedenleri arasında sıklıkla görülür. Bunların dışında temel olarak cinsel bilgi eksikliği, vajinusmus, disparoni, istek eksikliği gibi cinsel bozukluklar, cinsel kimlik, benlik imajı, vücut algısı, partneri uyarıcı olarak kodlayamama, cinsel düşünce ve fantezilerin zayıf olması vb. durumlara bağlı olarak görülür. 

Geç Boşalma 

Anejakülasyon veya "boşalamama" erkeğin boşalma refleksini başlatacak yeterli uyarılma seviyesine ulaşamamasından kaynaklanır (Poudat, 2011). Boşalma sisteminde nörofizyolojik bozukluk, az uyarılma veya aşırı uyarılma başlıca anejakülasyon nedenleridir. Kişi cinsel ve fizyolojik uyarılma seviyesini yukarı doğru çekecek cinsel davranışı ortaya koyamaz. Obsesif kompülsif kişilik ve kontrol etme eğilimi devrede olabilir. Psikolojik bozukluklar ve kullanılan ilaçlar uyarılmayı frenleyebilir. Sorunun analizinde ve danışmanlık hizmeti sürecinde bu faktörler dikkate alınmalıdır.

Anajekaülasyon sorunuyla kliniğe başvuran bireyde geriye doğru yani idrar torbasına boşalma olasılığı dikkate alınmalıdır. Orgazm sonrası idrar tahlili geri boşalma olup olmadığını anlamayı sağlar. Erkeğin bir üroloji servisinden boşalma ve idrar sisteminin çalışıp çalışmadığını kontrol ettirmesi gerekir.

Parafili

Parafili  norm dışı cinsel davranışlara olan bağımlılık olarak tanımlanır. Teşhircilik, fetişizm, kalabalık yerlerde başkalarına sürtünme, cinsel mazoşizm, cinsel sadizm, travestizm, röntgencilik, pedofili, zoofili en çok karşılaşılan parafililerdir.

İstek Bozukluğu

Kadın veya erkek genel olarak cinselliğe karşı ilgi duymaz. Hormonlar, hastalıklar, madde bağımlılığı (biyolojik yapı ve işleyişi), kişinin ebeveyn ilişkileri, çift hayatı (ilişki), çevre ve kültür, cinsel bilgi eksikliği (cinsel boyut) ve cinselliği negatif kodlama, hayal dünyasının fakir olması ve fantezi eksikliği (biliş), kaçınma (davranış), benlik değeri eksikliği, performans kaygısı, psikopatolojiler, yaş (kişisel boyut) gibi faktörler temel nedenleridir (Trudel, 2000). Cinsel uyarılma ve devamında fizyolojik uyarılmanın başlaması için kişinin cinsel istek duyması gerekir. 

Disparoni

Bazı cinsel aktiviteleri ve vajinaya girişi zorlaştıran veya imkansız kılan ağrı olarak tanımlanır. Erkek ve kadında görülebilir. Bu yazıda kadın disparonisi dikkate alınmıştır. Etiyolojisinde biyolojik yapı ve işleyişinde olası bozulmalar, psikolojik veya çift hayatına bağlı ilişkisel nedenler görülür.

Vajina girişinde, orta bölgede, derin bölgede, orgazm sırasında ağrı hissedilebilir.

Psikolojik nedenler arasında gelişimsel, travmatik ve ilişkisel faktörler (Lazarus, 1980), duygusal bozukluklar, somatizasyon, kaygı, fobi, depresyon, obsessif-kompülsif bozukluklar görülür.  Cinsel  ve ilişkisel konular anorgazmiye neden olabilir.    

Kadın ağrıya karşı kendini koruma (kendini kasma), ağrıyı öngörme/bekleme ve ağrıdan kaçınma tepkileri ortaya koyar.

Disparoni danışmanlık hizmetinde çok disiplinli yaklaşım daha başarılıdır. Danışanın jinekolojik ve ürolojik kontrolden geçmesi ve organik nedenli ağrıların tıbbi olarak ele alınması gerekir. Tıbbi yaklaşım ilaç (krem, ağrı kesici, uyuşturucu) veya ameliyatla tedaviyi içerir. Psikolojik yaklaşım bilişsel-davranışçı terapi teknikleriyle öngörmeye bağlı tepkileri (korku ve kasılma), ağrı kavramı, ağrıyı kabul etme gibi konular ele alır. Rahatlama teknikleri kullanılır. Psikolojik boyutta olası psikolojik bozukluklar (depresyon, psikoz) dikkate alınır. Seksofonksiyonel terapi cinsel eğitim veya cinsel bilgilendirme, vücudu kullanma, çift hayatında haz merkezli cinsellik gibi konuları ele alır. Bazı kadınlarda ağrı önlenemez. Ağrıya rağmen cinsellik yaşaması telkin edilir, gerekli bilgiler verilir. 

Cinsel Terapi Eğitimi

Psikolojik anlamda sorun yaşayan kişilere destek olmak ve aile kavramının bütünlüğünü korumak amacıyla,ve bu alanda uzmanlaşmak isteyen kişilerin alabileceği bir uzmanlık alanıdır. Cinsellik konusunda eğitimsiz bırakılan kişiler, fizyolojik ihtiyacını ve beklentilerini başkalarından gidermek yerine, eşi ile sorunlarını çözüp, Kayseri cinsel terapi desteği aldığı takdirde evlilikler kurtulabilir ve sağlamlaşabilir.

Uzantan Cinsel Terapi

Cinsel terapistlerin öncelikli amacı bireyleri cinsellik konusunda eğitmektir. Cinsel terapilerde terapist öncelikle cinsel sorun yaşayan kişilere sorular sorarak sorunların kaynağını öğrenmeye çalışır. Online cinsel terapi  cinsel sorun yaşayan bireylere ya da çiftlere uzaktan online olarak terapi yapılmasıdır. Detaylı bilgi ve danışmanlık için terapi sertifikasına sahip psikiyatir ve psikologlarl için TMS Clinic ile iletişime geçebilirsiniz.

Cinsel Terapi Danışmanlık Hizmeti Yöntemleri

Muayene ve tetkikler sonucu sorunun sebebi ortaya konduktan sonra kişiye özel uygun bir danışmanlık hizmeti uygulanır. Kayseri'de alanın da uzman kadrosuyla TmsClinic cinsel terapi hizmeti vermektedir.

Ekibimizdeki uzman doktorlarımız seksofonksiyonel cinsel terapi eğitimi almıştır.

WhatsApp WhatsApp