Çocuk ve Ergen Psikiyatristi

Danışman Çocuk Ergen Psikiyatristi

Uzm. Dr. Fatma Benk Durmuş

Tel: 0501 360 20 21

Çocuk Ve Ergen Psikiyatristi Çocuk ve ergenlerin sağlıklı bir yetişkinlik dönemine hazırlanabilmesi psikolojik sorunların oluşmadan önlenmesi ya da olan psikolojik sorunların kalıcı hale gelmeden tedavi edilmesi konusunda danışmanlık hizmeti vermektedir. Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi oluşan sorunların erken dönemde belirlenip tedavi edilebilmesi için oldukça önemlidir.

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi, Avrupa Tıp Uzmanları Birliği tarafından "18 yaş altı çocuklarda uzman hekim tarafından tıbbi yöntemler, standartlar ve yaklaşımlar ile ruh sağlığı sorunlarının önlenmesi, tanı konması ve tedavisinin uygulanması" olarak tanımlanır.

Alanınıda uzman Çocuk Psikiyatrisi doktoru hakkında bilgi almak için tıklayınız.

Tms Clinic İstanbul'da Çocuk ve Ergen psikiyatristinden danışmanlık alarak aşağıdaki alanlarda hizmet vermektedir ;

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu, Davranış Bozuklukları, Uyku Bozuklukları, Otizm Spektrum Bozukluğu, Özgül Öğrenme Bozukluğu (Disleksi) ,Çocuk ve Ergenlerde Ruhsal Travma, Asperger Sendromu, Gelişim Geriliği, Anksiyete (Kaygı) Bozuklukları, Tik Bozuklukları, Gece Altını Islatma (Enürezis Nokturna), Obsesif Kompülsif Bozukluk, Konuşma Bozuklukları, Kaka Kaçırma (Enkoprezis) ve Depresif Bozukluklar (Depresyon) 

Tms Clinic olarak danışmanlık aldığımız İstanbul Çocuk Psikiyatri gelen bireyin tanısına ve tedavisine yönelik Bilişsel Davranışçı Terapi, Oyun Terapisi, Aile Terapisi, Kabul Ve Kararlılık Terapisi, EMDR Terapisi gibi yaklaşımlardan yararlanabilmektedir.

Görüşme esnasında gerekli görüldüğünde yine tanıya ve tedaviye yönelik ek olarak psikolojik ya da gelişimsel testlerden yararlanılabilir. (Ankara Gelişim Tarama Envanteri, Dikkat Testleri, Zeka Testi…) Tms Clinic bünyesinde gerekli görüldüğünde bu testleri uygulayabilecek uzmanlarıda barındırmaktadır.

WhatsApp WhatsApp