Kayseri Psikolojik Testler

MOXO Dikkat Testi

MOXO Dikkat Testi

Özel olarak 6-12 yaş arası çocuklar için tasarlanmış olan MOXO çocuk testi, uzmanlar için DEHB tanısı ve hasta gözlem süreçlerinde yardımcı bir araç görevi görmektedir. MOXO Çocuk Testi, çeşitli uyaran ve çeldiriciler içeren kısa ve online bir testtir.

Wisc-4 Zeka Testi

Wisc-4 Zeka Testi

Tüm dünya ve Türkiye genelinde bilinen en yaygın, kapsamlı, güvenilir ve güncel zeka testi olan Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği-IV (WISC-4) , bireysel olarak uygulanan ve 6 yaş 0 ay ile 16 yaş 11 ay yaş aralığındaki çocukların bilişsel yeteneklerini ölçen, klinik ölçme aracıdır. Bu ölçek Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği-III’ün yenilenmiş güncel biçimidir.

Wisc-r Zeka Testi

Wisc-r Zeka Testi

WISC-R zeka testi, David Wescler tarafından 1939 yılında hazırlanmış bir zeka testidir. İlk önce yetişkinler için ortaya çıkan bu test, yapılan düzenlemeler ile çocuklar için de yeniden tasarlanmıştır. WISC-R Çocuk Zeka Testi, 6 ila 16 yaş arası çocuklar için uygundur. Bireysel olarak uygulanan bu test 1-1,5 saat sürmektedir.

Stanford Zeka Testi

Stanford Zeka Testi

Stanford Binet Zeka Testi, Alfred Binet ve Theodore Simon tarafından 2 yaş itibari ile zihinsel düzeyi tespit edebilmek, üstün zihinsel yetenekten, zihinsel geriliğe kadar saptamaya yarayan ve bireysel olarak uygulanan zekâ testidir.

Dikkat Tarama Testleri

Dikkat Tarama Testleri

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu çocukluk döneminin en görülen nörogelişimsel bozukluğu olup pek çok davranışsal ve nörobiyolojik belirtiye sahiptir. En temel belirtileri Dikkat eksikliği, duygudurum dalgalanmaları ve dürtü kontrol sorunlarıdır. 

Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE)

Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE)

0-6 yaş arasındaki çocukların gelişimsel açıdan değerlendirilebilmesi amacıyla uygulanan bir envanterdir. Çocuk ruh sağlığı alanında çalışan Psikologlar tarafından uygulanmaktadır.

Benton Görsel Bellek Testi

Benton Görsel Bellek Testi

Görsel – mekansal belleğin ölçülmek istendiği durumlarda kullanılabilir. Benton (1974) tarafından deliştirilen testin orijinali; Şekillerin farklı sürelerde sunumunu, Şeklin bakarak çizilmesini, Çizimin gecikmeli olarak akıldan yapılmasını veya Başka şekiller arasından tanınmasını içermektedir.

Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi

Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi

Görsel algılama problemi genellikle 3-7 yaşları arasında görülür. Her sınıfta bu alanda geri kalmış çocuklara rastlanmaktadır. Görsel algılama problemi olan çocukların öğrenme objeleri ve bunların mekansal ilişkilerini algılama güçlükleri olacaktır.

Gesell Gelişim Testi

Gesell Gelişim Testi

Bu test genel olarak 3-10 yaş arasında yer alan çocuklara uygulanır. Okul öncesi dönemde uygulanması daha sağlıklı sonuçlar alınmasına katkı sağlar.

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi; okula yeni başlayanların birinci sınıf talimatlarını anlamaya hazırlıklı olmalarını sağlayacak olan özelliklerini ve başarılarını ölçmek üzere hazırlanmıştır.

Peabody Resim Kelime Testi

Peabody Resim Kelime Testi

Peabody Resim Kelime Testi, 2,5-18 yaş çocuk ve bireylerin dil gelişimini (kelime bilgisini) ölçmek amacıyla uygulanan bir gelişim testidir. Dil ve kelime gelişiminin derecesi resimlerle ilşkilendirilerek ölçülür.

Denver Testi

Denver Testi

Sevgili anne babalar size 0-6 yaş arası çocuklara uygulanan Türkiye standardizasyonu sonrası ülkemizde de uygulanılmaya başlayan çok önemli bir test tanıtacağım. Bu testin uygulanma kolaylığı, çabuk ve hızlı olması, sonuçlarının da hemen önemli bilgiler vermesi testin kullanışlılığını güçlendirir.

D2 Dikkat Testi

D2 Dikkat Testi

D2 dikkat testi, DEHB gibi dikkat eksikliği bozukluğu olan kişilerin tanısında ve tedavisinde yardımcı bir araç olarak kullanılabilir. Ayrıca, öğrencilerin akademik performansını değerlendirmek ve sürüş yeteneğini değerlendirmek gibi diğer amaçlar için de kullanılabilir.

Psikolojik testler, bireylerin duygu, düşünce, ilgi, tutum, kişilik özellikleri, yetenek ve davranışları gibi farklı açılardan standart koşullar altında gözlemlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla kullanılmaktadır.

Dünyanın birçok ülkesinde resmi olarak kullanılan Psikolojik Testler; Kişilik Bozukluğu, anksiyete bozukluğu, depresyon testi gibi birçok ilginç psikoloji testi ile psikolojik durumunuz hakkında fikir edinmenizi sağlar.

Kişi ile ilgili her yönüyle kısa zamanda değerlendirme yapabilmeyi sağlayan psikolojik testlerden, mevcut ihtiyaca göre farklı alanlarda kullanılmaktadır. Örneğin, klinik amaçlarla kullanımı yaygın olan psikolojik testler, sadece psikolojide değil, psikiyatri ve nöroloji gibi klinik bilimlerde de tanı ve tedavi planlama süreçlerinde yardımcı araçlar olarak kullanılmaktadır. Öte yandan psikolojik testlere, personel seçimi ve değerlendirilmesi, kariyer planı, akademik başarı ve yetkinlik, kişisel ilgi ve yeteneklerin belirlenmesi gibi iş, okul ve sosyal hayatta farklı amaçlarla da sıklıkla başvurulmaktadır.


Farklı sınıflandırmalar olmakla birlikte psikolojik testler, zeka testleri, yetenek testleribaşarı testleri, kişilik testleri, ilgi ve tutum testleri ve gelişim testleri olmak üzere genel olarak beşe ayrılabilir. Bu testlerin bir kısmı, uzman tarafından gerekli görülen hallerde klinik amaçlarla uygulanırken, bir kısmı ise kişilerin veya kurumların talepleriyle yaptırılabilir. Örneğin, zeka testleri, çoğunlukla, klinik yönlendirme neticesinde bireyin bilişsel işlevlerinin değerlendirilmesi amacıyla kullanılırken, yetenek ve başarı testleri klinik bir yönlendirme olmaksızın, bireylerin kendi talepleriyle de yaptırılabilir. Bu testlerin içerisinde, yetişkinler söz konusu olduğunda en sık kullanılan testler kişilik testleridir. Kişilik testi olarak adlandırılmasına karşın, bu gruptaki testlerin büyük bir kısmı sadece kişilik özelliklerini değil, bireylerin içsel süreçlerini, motivlerini ve mevcut psikolojik durumunu değerlendirme gibi klinik amaçlarla kullanılmaktadırlar.


Bireyin kişilik özelliklerini değerlendirmeyi amaçlayan kişilik testleri temel olarak, projektif ve objektif kişilik testleri olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.


Objektif kişilik testleri, yapılandırılmış bir malzemenin sunulduğu, standart bir puanlama ve yorumlama prosedürünün olduğu testlerdir. Bu noktada, kişilik ile ilgili kâğıt-kalem testlerinin çoğu objektif testler grubuna girmektedir.


Projektif testler ise, yapılandırılmamış bir test malzemesi karşısında bireylerin ana motiflerini ve kişilik örüntülerini değerlendirmektedir. Bireyin kişisel dinamikleri ile ilgili oldukça detaylı bir bilgi sunan projektif testler, objektif testler kadar standart bir puanlama ve yorumlama prosedürüne sahip olmadığından, klinisyenin bilgi ve deneyiminde daha çok etkilenmektedir.

Psikolojik Testler Nelerdir

Kliniğimizde yer alan başlıca pisikolojik testler aşağıda maddeler halinde yazılmıştır.

Listemizde göremediğiniz psikolojik testler için lütfen kliniğimizle irtibata geçerek en yeni psikolojik testler hakkında bilgi alabilirsiniz.

Psikolojik Testler konusunda uzman olan ekibimiz, Nevşehir, Niğde, Sivas, Tokat illerinde bulunan halkımıza da hizmet vermektedir.

WhatsApp WhatsApp